Náš lékař

MUDr. MARTIN LUKEŠ, český urolog

 
Absolvent 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, atestace I. a II. stupně z urologie

Odborná praxe: Urologická klinika 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a VFN Praha, Urologické oddělení Nemocnice na Františku, Praha, Urologická klinika 3.LF Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, odborný asistent a spoluřešitel grantu IGA MZ ČR – Chirurgická metoda léčby močové inkontinence u muže, soukromé zdravotnické zařízení Urosanté, Praha

Kurzy, certifikáty, členství: kurz komplexní léčby karcinomu prostaty, Certifikát Endocrine Management of Prostate Cancer, Certifikát na TVT, Certifikát EAU, Certifikát na laparoskopickou nefrektomii a radikální prostatektomii, školitel postgraduálních kurzů, člen České urologické společnosti a člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, člen European Association of Urology


"Cílem ambulance je informovat muže o nutnosti prevence. Žijeme v době, kdy nám medicína umožňuje zázraky. Nicméně stále platí, že tomu musíme pomoci a přijít včas. PTC je špičkové zařízení, kde najdete léčbu i vyšetření pod jednou střechou." 


MUDr. Martin Lukeš.

 

 

 

 

MUDr. TOMÁŠ NOVOTNÝ, český urolog

Absolvent 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, specialista v urologii

Odborná praxe: Urologické oddělení ON Jindřichův Hradec, Urologická klinika 3. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, odborný asistent na 3. LF UK Praha, soukromé zdravotnické zařízení Urosanté, Praha

Kurzy, certifikáty, členství: kurz urologické sonografie, kurz pokročilé laparoskopické techniky endošití II, Certifikát Laparoscopy in Urology, Certifikát ESU – Master Class in Urology, Certifikát Challenges in laparoskopy and robotics, Certifikát Urinary Tract Infections, člen České urologické společnosti, člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, člen European Association of Urology

 

"Proton Therapy Center je vybaveno moderní technologií, která je v současnosti světovou špičkou a zatím jediná svého druhu ve střední a východní Evropě. Naším cílem je, aby se u nás pacient během léčby cítil co nejlépe, komfortně a zároveň se mu dostalo nejkvalitnější péče."

MUDr. Tomáš Novotný

 

BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK V KINECH OD 14. 4. 2016.

VY NA ZÁZRAK NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE NA PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKU V PTC, NEJLÉPE IHNED!

MY NA ZÁZRAK NEČEKÁME, MY LÉČIME PROTONEM!

PROTONOVÉ CENTRUM JE PARTNEREM NOVÉHO POKRAČOVÁNÍ
"BÁSNÍKŮ" - JAK BÁSNICI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK.   

Podívejte se na video, jak se u nás nové pokračování Básníků natáčelo: