Prevence a léčba

Prevence rakoviny prostaty

Rakovina prostaty představuje nejčastější mužské nádorové onemocnění, když dle posledních údajů onemocní touto chorobou každý rok v České republice více než 8.000 mužů. Onemocnění postihuje nejčastěji muže vyššího věku, není však úplnou vzácností ani u jedinců mladších, například i u čtyřicátníků a padesátníků.

Jaká je příčina rakoviny prostaty? Můžeme rakovině prostaty předejít?

Přes intenzivní výzkum řady týmů po celém světě dodnes jednoznačnou příčinu vzniku rakoviny prostaty neznáme. Bylo sice prokázáno, že existuje určitá souvislost s dietními zvyklostmi, hlavně nadbytkem živočišných tuků, přesný mechanizmus, jak složky potravy působí, však zatím popsán nebyl. Z těchto důvodů rakovině prostaty účinně předcházet v současné chvíli nedokážeme.

Můžeme zachytit rakovinu prostaty v časném stádiu?

Rakovinu prostaty dnes obvykle zachytíme na základě vyšší hodnoty tzv. prostatického specifického antigenu (zkratka PSA) v krvi. Při nálezu zvýšené hodnoty PSA odebíráme z prostaty vzorek (tzv. biopsie), který přítomnost rakoviny potvrdí.
Díky testu PSA jsme schopni zachytit rakovinu prostaty již v časném stádiu, v době, kdy ji nelze prokázat žádnou jinou metodou. Hlavní přínos spočívá v tom, že včas zachycený nádor můžeme účinně léčit a v mnoha případech i úplně vyléčit.
Test PSA odebraný po 40 roce věku nám dnes umožňuje dokonce i předpovědět riziko, že muž bude mít v budoucnu rakovinu prostaty.

Co tedy mužům doporučujeme?

Všem, kteří mají zájem o svůj zdravotní stav a chtějí o své zdraví pečovat, doporučujeme návštěvu urologa jednou ročně. Každý muž po padesátce by neměl váhat a preventivní vyšetření prostaty by měl absolvovat každý rok. Ten, kdo má mezi svými pokrevními příbuznými někoho s karcinomem prostaty, by se měl nechat vyšetřit už od čtyřicítky. Urolog muže vyšetří a vysvětlí mu celou problematiku testování na PSA.
V případě souhlasu pacienta provede lékař odběr PSA a dle výsledku doporučí další postup.

Naši odborníci jsou špičkoví specialisté na léčbu rakoviny prostaty v ČR a budou se Vám pečlivě a diskrétně věnovat a hlavně provedou všechny potřebné kroky. Neváhejte, nebuďte lhostejní ke svému zdraví a předcházejte komplikacím v budoucnu! Protonová léčba – Vaše první volba!

 

BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK V KINECH OD 14. 4. 2016.

VY NA ZÁZRAK NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE NA PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKU V PTC, NEJLÉPE IHNED!

MY NA ZÁZRAK NEČEKÁME, MY LÉČIME PROTONEM!

PROTONOVÉ CENTRUM JE PARTNEREM NOVÉHO POKRAČOVÁNÍ
"BÁSNÍKŮ" - JAK BÁSNICI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK.   

Podívejte se na video, jak se u nás nové pokračování Básníků natáčelo: