Diagnostická vyšetření

Přijímáme všechny klienty ČR i zahraničí s doporučením odborníka k provedení vyšetření – navíc bez dlouhého čekání! 

Lékaři a odborníci protonového centra poskytují profesionální péči. Základním kamenem prevence a správně zvolené léčby je maximálně přesné a bezpečné vyšetření pacienta pomocí špičkové diagnostiky. V protonovém centru se Vám takové péče dostane na počkání a „pod jednou střechou“. Protonové centrum disponuje nejmodernějšími a nejcitlivějšími přístroji, které jsou v současnosti na trhu, a tak si můžete být jisti informacemi o Vašem zdravotním stavu a kvalitou našich služeb.

Nabízíme vyšetření prostaty, ale i u neurodegenerativních onemocnění, spektroskopické vyšetření mozku, MR vyšetření prsů, či PET/CT s fluorocholinem.

Nabízíme CT (počítačovou tomografii), MR (magnetickou rezonanci) a PET/CT (spojené vyšetření počítačovou tomografií a pozitronovou emisní tomografií) s doplňkovým vybavením pro tzv. virtuální simulaci.

Klienti VoZP ČR a slovenské DÔVERY: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) a DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. podepsaly s pražským protonovým centrem dlouhodobou smlouvu. Jejich pojištěnci tak mají nárok na bezplatná vyšetření a léčbu všech typů nádorů, u kterých protonová terapie dosahuje lepších výsledků.

Klientům ostatních zdravotních pojišťoven je léčba protony hrazena v případě schválení žádosti jejich pojišťovnou. Léčbu lze samozřejmě uhradit jako samoplátce.

Více: www.vozp.cza www.dovera.sk  


Objednejte se ještě dnes na vyšetření zde.


Vyšetření počítačovou tomografií (CT)

Typ přístroje: GE LightSpeed VCT

Jedná se o radiologickou vyšetřovací metodu, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení vnitřních orgánů. Na našem pracovišti používáme moderní přístroj Light Speed VCT (64) od firmy GE Healthcare. Přístroj disponuje unikátní technologií, která umožňuje optimalizovat a tedy i snižovat dávku záření a současně zkracovat délku vyšetření.

Zajišťujeme všechna běžná CT vyšetření:

• hlavy, krku, hrudníku, břicha, malé pánve, páteře a skeletu
• CT enteroklýzy
• CT koloskopie
• CT angiografické vyšetření
• CT perfuze

Cena vyšetření: od 1.500 CZK
 

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

Typ přístroje: GE Signa 1.5T HDxt Adv. Plus 16ch

Vyšetření magnetickou rezonancí umožní podrobně zobrazit jednotlivé anatomické oblasti lidského těla a výrazně přispívá k přesnému stanovení diagnózy. Naše pracoviště je vybaveno přístrojem GE Signa 1,5T HDXT od firmy GE Healthcare. 

Zajišťujeme MR vyšetření:

• hlavy, krku, hrudníku, břicha, malé pánve, kloubů a končetin
• MR prsu
• MR cholangiopankreatikografie
• MR angiografické vyšetření
• MR prostaty

Cena vyšetření: od 9.200 CZK
 

Vyšetřená pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT)

Typ přístroje: Discovery_PET/CT_600_spotlight2

Jedná se o jednu z nejcitlivějších a nejspolehlivějších metod nukleární medicíny, využívanou pro primární staging onemocnění i pro následné hodnocení odezvy na léčbu, která umožňuje zachytit případnou progresi onkologického onemocnění mnohem dříve než pomocí jiných diagnostických modalit. Naše pracoviště je vybaveno přístrojem Discovery PET/CT 600 od společnosti GE Healthcare, které je v současnosti jedním z nejcitlivějších PET/CT skenerů na trhu.

Zajišťujeme PET/CT vyšetření:

• PET/CT trupu s FDG a i.v. kontrastní látkou
• PET/CT trupu s FDG a p.o. kontrastní látkou
• PET/CT cílené vyšetření s FDG (se zaměřením na plíce a ORL oblast)
• PET/CT trupu s FCh
• PET/CT skeletu s NaF
• PET/CT mozku s FDG
• PETCT mozku s FLT

 

Cena vyšetření: od 30.500 CZK  

Leták o PET/CT vyšetření ke stažení zde.


Příjem pacienta

Podmínkou přijetí pacienta je doporučení pro požadovaný typ vyšetření ze strany jeho ošetřujícího lékaře či potvrzení, že je pro něj toto vyšetření vhodné. Příjem pacienta na vyšetření pomocí CT a MR je možný do druhého dne.

Dokumenty ke stažení zde.

Objednání a dotazy zde.

 

BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK V KINECH OD 14. 4. 2016.

VY NA ZÁZRAK NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE NA PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKU V PTC, NEJLÉPE IHNED!

MY NA ZÁZRAK NEČEKÁME, MY LÉČIME PROTONEM!

PROTONOVÉ CENTRUM JE PARTNEREM NOVÉHO POKRAČOVÁNÍ
"BÁSNÍKŮ" - JAK BÁSNICI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK.   

Podívejte se na video, jak se u nás nové pokračování Básníků natáčelo: