Léčba karcinomu prostatyKarcinom prostaty: ohrozí zdraví a život až 9.000 českých mužů ročně. Řešení však existuje!
Moderní a bezpečné řešení: PROTONOVÁ LÉČBAProtonová léčba:
nejmodernější ozařovací metoda používaná pro celu řadu onkologických diagnóz. V případě karcinomu prostaty jde o nejbezpečnější ze všech typů dostupných léčebných metod.
Díky fyzikální podstatě dokáže protonový paprsek zacílit přímo na nádor a chránit okolní tkáně.
Maximalizuje léčebný efekt a minimalizuje nežádoucí účinky spojené s jinými metodami: riziko impotence, inkontinence, poškození konečníku, postižení močového měchýře i recidivu onemocnění.

Protonová léčba – právo na kvalitní život: Každý pacient – zájemce o nejmodernější PT, může bezplatně kontaktovat centrum a zaslat zdravotní dokumentaci specialistům PTC k posouzení
Pojišťovny protony hradí! VoZP ČR, ČPZP, OZP a slovenská DÔVERA: mají s PTC uzavřeny dlouhodobé smlouvy.

APLIKACE ZLATÝCH ZRN:_________________________________________________________________________________________

Nízkorizikový karcinom prostaty: nízké PSA a Gleasonova stupnice pod 6

Řešení: AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ
Aktivní sledování: pro muže, kteří se rozhodli, že nepodstoupí okamžitou operaci nebo ozařování. Během aktivního dozoru je vývoj rakoviny prostaty pozorně sledován. PSA a digitální rektální zkouška (DRE) se obvykle vykonává pravidelně spolu s opakovanou biopsií prostaty v přesně stanovených intervalech. Pokud se rozvinou příznaky nebo pokud testy ukáží růst rakoviny nebo změnu jejích vlastností, je potřeba volit další možnosti léčby. Protonová terapie by měla být první uvažovaná volba.
__________________________________________________________________________________________

Pro správné zaměření prostaty se před léčbou zavedou do prostaty 2-3 zlatá zrna. Tato se při léčbě zaměřují před každým ozařováním pomocí rentgenových snímků tak, aby byla prostata ozářena co nejpřesněji.

Zrna se zavádějí vpichem přes konečník za kontroly ultrazvukem. Výkon je podobný biopsii prostaty, vpichy jsou však pouze dva a proto je méně bolestivý.
Zavedení zrn se provádí ambulantně v PTC.

 

Jaký je léčebný trend? Jednoznačně PROTON! 
Úspěchy medicíny v 21. století se jednoznačně poměřují zachovanou kvalitou života během léčby i po ní. Tyto parametry splňuje PROTONOVÁ TERAPIE.

Kromě vysoké bezpečnosti a účinnosti, nabízí protonová terapie díky možnosti zkrácení celé léčby na pouhých 5 ozáření minimální zatížení nemocných a umožňuje plnohodnotné pracovní a sociální zapojení během prakticky celé léčby. Excelentní výsledky léčby karcinomu prostaty byly potvrzeny na dubnové konferenci ve Washingtonu. 97% pacientů je zcela vyléčeno, bez návratu rakoviny. Pacienti léčení pomocí protonů měli z hlediska kvality života téměř shodné výsledky jako muži, které nemoc nepostihla.
__________________________________________________________________________________________

DALŠÍ MOŽNOSTI LÉČBY EXISTUJÍ, MĚLI BYSTE ALE ZNÁT I JEJICH NEVÝHODY:

Standardní radioterapie - Léčba trvá kolem 2 měsíců, pacienti během léčby pozorují únavu a nevolnost.
Možné nežádoucí účinky: gastrointestinální poruchy, močové komplikace a sexuální dysfunkce, poškození konečníku a související riziko inkontinence a impotence.

Sama největší česká zdravotní pojišťovna VZP uvádí ve své Ročence 2012- podíl případů s komplikacemi při současně používané radioterapii 42%, kdy dále po běžném ozařování je 11% pacientů do 8 let znovu postiženo rakovinou.

Chirurgie - Hrozí zde riziko poškození nervů v okolí prostaty. Většina mužů zůstává v nemocnici 2 - 3 dny po zákroku. K nežádoucím účinkům patří bolest operované oblasti, potíže s udržením moči, a sexuální dysfunkce. Po chirurgickém zákroku se až 30 % mužům nemoc vrací a musí podstoupit následnou radioterapii, čímž se vystavují riziku dalších nežádoucích účinků.

Brachyterapie - Riziko vedlejších účinků jako je inkontinence a krvácení přetrvává.
_________________________________________________________________________________________

Základem vhodně zvolené léčby je dobře informovaný pacient
Nestarejte se, co je dobré pro ostatní, ptejte se, co je nejlepší pro Vás
 
  

Ptejte se svého lékaře: 

  
- Jaké jsou možné akutní komplikace v případě operace?
- Je pravda, že až u 50% operovaných pacientů je komplikací míněna trvalá impotence?
- Je pravda, že až u 30% operovaných pacientů je komplikací míněna trvalá inkontinence?
- Je pravda, že při standardním ozařování nastává až u 20% pacientů krvácení z konečníku?
- Je pravda, že močový měchýř je při protonové terapii chráněn a tudíž nehrozí krvácení z močového    měchýře nebo opakované stenosy či další problémy?
- Proč je operační léčba s daleko vyšším rizikem impotence nabízena sexuálně aktivním mužům?
- Existuje jediný rozumný důvod, proč by protonová léčba neměla být vhodná právě pro mne?

 
Posuďte sami, čemu dáte zelenou: 

 

 

BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK V KINECH OD 14. 4. 2016.

VY NA ZÁZRAK NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE NA PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKU V PTC, NEJLÉPE IHNED!

MY NA ZÁZRAK NEČEKÁME, MY LÉČIME PROTONEM!

PROTONOVÉ CENTRUM JE PARTNEREM NOVÉHO POKRAČOVÁNÍ
"BÁSNÍKŮ" - JAK BÁSNICI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK.   

Podívejte se na video, jak se u nás nové pokračování Básníků natáčelo: